Jednostki organizacyjne

Referat Dodatków Mieszkaniowych i Ulg Czynszowych

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Dodatków Mieszkaniowych i Ulg Czynszowych, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie;
  2. przygotowywanie decyzji w zakresie wymienionym w pkt 1;
  3. przygotowywanie dla Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ochota list wypłat dodatków;
  4. wydawanie zaświadczeń z zakresu pracy Referatu;
  5. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłatach zaległości w opłatach za użytkowany lokal i przygotowywanie umów w tym zakresie;
  6. monitorowanie zawartych umów o spłatę wierzytelności;
  7. przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania Referatu;
  8. współpraca z administratorem zasobu komunalnego;
  9. rozpatrywanie wniosków o obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne