Jednostki organizacyjne

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Budżetu Wydziału i Wykreśleń z Hipoteki

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Budżetu Wydziału i Wykreśleń z Hipoteki, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów budżetu Wydziału;
  2. angażowanie środków finansowych związanych z bieżącą działalnością Wydziału;
  3. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych jednostek organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym;
  4. kontrola środków finansowych budżetu Wydziału;
  5. kontrola i sprawdzanie merytoryczne płatności obciążających eksploatowany zasób lokalowy;
  6. przygotowywanie i rejestracja umów zawieranych w związku z działalnością Wydziału;
  7. prowadzenie postępowań w zakresie spłat wierzytelności hipotecznych, w tym rozpatrywanie wniosków o wyrażanie zgód na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy w stosunku do nabywców lokali.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
wyb 2018 Lato w mieście 2018 karta um war ANKIETAA jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW