Jednostki organizacyjne

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zieleni

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zieleni wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów; decyzji wymierzających kary za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  2. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości w dzielnicowych parkach i skwerach;
  3. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji zezwalających na usuwanie drzew lub krzewów;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku zniszczenia terenów zieleni albo usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  5. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na bieżącą konserwację drzew na terenach osiedlowych;
  6. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na uzupełnienie wyposażenia dzielnicowych parków i skwerów;
  7. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni administrowanych przez Wydział;
  8. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na bieżącą konserwację zbiorników wodnych położonych na terenie parków dzielnicowych;
  9. obsługa administracyjna i finansowa nadzorowanych zadań;
  10. realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w tym opinie dotyczące wyłączania gruntów z produkcji rolnej.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne