Jednostki organizacyjne

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Finansowej wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

    przygotowywanie rocznych, kwartalnych i miesięcznych planów wydatków oraz sprawozdań finansowych;
  1. sporządzanie comiesięcznych wykazów zapotrzebowania i bieżących korekt zaangażowania środków wydatkowanych na zadania Wydziału;
  2. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na bieżącą konserwację oraz modernizację placów zabaw w dzielnicowych parkach i skwerach;
  3. obsługa administracyjna i finansowa nadzorowanych zadań;
  4. prowadzenie postępowań w sprawach hałasu, w tym przygotowywanie projektów decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu;
  5. przygotowywanie projektu opinii mapy akustycznej m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
  6. monitorowanie procesów operacyjnych Systemu Zarządzania Jakością.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne