Jednostki organizacyjne

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, wchodzącego w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  2. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  4. planowanie budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, nadzór nad prowadzeniem niezbędnej dokumentacji i rejestrów oraz ewidencją świadczeń w programie komputerowym;
  5. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i innych należących do kompetencji Referatu;
  7. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz innymi instytucjami w ramach realizacji zadań.

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne