Jednostki organizacyjne

Referat Profilaktyki
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
tel.: 22 578 34 51, 22 578 34 54, 22 578 34 58

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Profilaktyki wchodzącego w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania:
  • Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 2. wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych w Rozdziale 85154, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 3. nadzór merytoryczno-finansowy nad działalnością Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego;
 4. obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
 5. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. opracowywanie i realizacja lokalnych programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 7. współpraca z instytucjami, placówkami pomocy społecznej organizacjami pozarządowymi, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Ochota w celu realizacji lokalnych inicjatyw i programów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Dzielnicy;
 8. prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej dla mieszkańców, instytucji oraz organizacji pozarządowych zmierzającej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Dzielnicy w obszarze profilaktyki.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne