Skład Zarządu

Zespół Sportu i Rekreacji
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel.: 22 822 28 61

Kierownik
Joanna Pawłowska-Koper
Zakres działań:

Do zakresu działania Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
  2. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań Zespołu;
  3. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji;
  5. współpraca z OSiR w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;
  6. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
  7. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
  8. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
  9. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Przy pomocy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – OSiR.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
czysta ochota ETO wyb 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy Lato w mieście 2019 jeden numer 500+ Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne