Ogłoszenie w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Ogłoszenie w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (17 lipca 2009) Zarząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy informuje, że w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na inny podmiot w trakcie danego roku kalendarzowego, opłatę roczną za ten rok płaci ten, kto był użytkownikiem wieczystym w dniu 1 stycznia tego roku.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalona wobec zbywcy (spółdzielnia mieszkaniowa, developer, in.) wiąże nabywcę (osoba fizyczna bądź prawna) przez czas trwania tego prawa.

Opłaty rocznej od nabywcy nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia i przesłania oferty przyjęcia nowej jej wysokości. Opłatę należy wnosić corocznie, bez wezwania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

podstawa prawna:

  • art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
  • art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne