Iwano-Frankowsk (pl)

Porozumienie o Współpracy pomiędzy Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy (Rzeczpospolita Polska), a Miastem Iwano-Frankowsk (Ukraina) zawarte na lata 2006–2010

Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota oraz władze Miasta Iwano-Frankowsk deklarując wolę kontynuowania rozpoczętej w 2001 r. współpracy, pragnąc pogłębić obustronne stosunki przyjaźni pomiędzy władzami i mieszkańcami naszych miast, wspólnie postanawiają zawrzeć "Umowę o Współpracy".

Obie strony zobowiązują się do rozwijania współpracy i wymiany informacji w dziedzinach gospodarki komunalnej, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, polityki społecznej i turystyki. Porozumiewające się Strony będą dążyć do umocnienienia tradycyjnych więzi przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu Miast.

Umawiające się strony uzgadniają co następuje:

 1. Porozumienie zawiera się na lata 2006–2010;
 2. Porozumienie ma na celu:
  • kontynuowanie kontaktów pomiędzy Dzielnicą Ochota w Warszawie, a Miastem Iwano-Frankowsk w dziedzinach gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia, programów pomocowych, ekologii, kultury, sportu, oświaty i turystyki,
  • wymianę grup młodzieżowych, drużyn sportowych, drużyn harcerskich, grup artystycznych w celu pogłębienia współpracy jako elementu integracji europejskiej,
  • wymianę doświadczeń w sprawach leżących w kompetencji Samorządu Terytorialnego,
  • kontynuowanie wymiany delegacji przedstawicieli obu stron porozumienia w celu zacieśnienia współpracy i uzgodnienie szczegółów w zakresie podejmowanych inicjatyw.

Warunki określające kontynuowanie współpracy:

 • Koszty pobytu osób przyjeżdżających pokrywane są przez stronę zapraszającą;
 • Koszty podróży pokrywane są przez stronę przyjeżdżająca;
 • szczegółowe ustalenia oraz konkretyzacja terminów wymian grup czy delegacji następować będzie w drodze korespondencji;
 • Rozszerzenie niniejszego porozumienia, na inne dziedziny może nastąpić na wniosek jednej ze stron po wyrażeniu zgody przez z drugą ze stron;
 • Porozumienie zostało sporządzone w językach polskim i ukraińskim;
 • Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania.
Dzielnica Ochota Miasta Stołecznego Warszawy
Rzeczpospolita Polska
Burmistrz Dzielnicy Ochota
Maurycy Wojciech Komorowski
Iwano-Frankowsk
Ukraina
Wiktor Andruszkiwiczius


Zobacz także:

 • www.mvk.if.ua
 • www.mrada.if.ua
 • Zarys historii kontaktów Dzielnicy Ochota w Warszawie i miasta Iwano-Frankowsk na Ukrainie 2001-2009
 • Współpraca dzielnicy Ochota w Warszawie z miastem Iwano-Frankowsk 2001-2008
 • "Ukraina kraj sąsiedni, a nieznany" - Ola Strzałkowska
 • "Plener rok 2007" - Magda Kurowska, VII LO im. J. Słowackiego, Matura 2008
 • www.mrada.if.ua

*******

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne