Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny prowadzony jest przez Urząd Dzielnicy Ochota, w ramach zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. PIK prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz mieszkańców Ochoty oraz innych dzielnic Warszawy.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym można uzyskać porady w zakresie:

 • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych,
 • problemów osób współuzależnionych,
 • przemocy domowej (osobom doświadczającym przemocy i jej sprawcom),
 • DDA,
 • kryzysu psychicznego,
 • HIV/ AIDS,
 • innych (trudna sytuacja życiowa, sprawy socjalne, problemy małżeńskie, wychowawcze itp.).

Konsultantami PIK są: terapeuta uzależnień, prawnik, edukator do spraw HIV/AIDS, psycholog, konsultant do spraw socjalnych oraz specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Po wstępnej diagnozie problemu klienci otrzymają informację o możliwych formach pomocy świadczonej przez specjalistyczne placówki oraz pomoc w jej wyborze.

PORADY W PIK SĄ BEZPŁATNE.

 • Aby umówić się na konsultacje z wybranym specjalistą, można skontaktować się osobiście (ul. Białobrzeska 32), telefonicznie pod numerem 22 822 56 92 lub mailowo, pisząc na adres ochota.pomocpik@um.warszawa.pl
 • W sprawach pilnych, w godzinach 8.00 – 16.00 kontakt pod numerem telefonu 519 047 207.

Ponadto w siedzibie PIK, w ramach harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2017 roku realizowane są dwa programy skierowane do osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc oraz ich rodzin oraz do osób z rodzin z problemem alkoholowym:

 1. Program w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc oraz ich rodzin - wsparcie indywidualne i grupowe
  • wtorek godz. 16.00 – 21.00
  • realizator: Krzysztof Rusiniak, psycholog

   Program przeznaczony dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn. Jego celem jest m.in.:
   • uzyskanie wsparcia,
   • wyjście z izolacji,
   • uświadomienie sobie swojej sytuacji psychicznej, społecznej i prawnej,
   • zdobycie wiedzy o możliwościach różnych form pomocy.
     
 2. Program w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób z rodzin z problemem alkoholowym – wsparcie indywidualne i grupowe
  • piątek godz. 15.00 – 21.00
  • realizator: Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

   Celem Programu jest m.in.:
   • zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej problemów rodziny z problemem alkoholowym,
   • nabycie nowych umiejętności interpersonalnych,
   • nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoznawania własnych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania,
   • podnoszenie własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kreatywnego wykorzystywania własnego czasu,
   • nabycie podstawowych umiejętności dotyczących radzenia sobie z własnymi uczuciami/emocjami.
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
wyb 2018 Lato w mieście 2018 karta um war ANKIETAA jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW