Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota
ul. Białobrzeska 32, 02-341 Warszawa
telefon: 22 822 56 92
e-mail: ochota.uzaleznienia@um.warszawa.pl

Dzielnicowy zespół interweniuje

 • w sprawach osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:
 • powodują rozkład życia rodzinnego
 • powodują demoralizację małoletnich
 • uchylają się od pracy
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Postępowanie wszczyna się:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
 • z inicjatywy własnej Dzielnicowego Zespołu

Dyżury Zespołu:

 • poniedziałki w godzinach 16.15 - 17.45
 • czwartki w godzinach 16.15 - 17.45

Posiedzenia Zespołu:

 • wtorki w godzinach 16.15 - 17.30

Do zadań Dzielnicowego Zespołu należą m.in.:

 • Czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Współpraca przy tworzeniu i w realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wydawanie opinii dotyczących programów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na terenie Dzielnicy Ochota
KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne