Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
   
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna* .
   
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
  • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
  • do ukończenia przez nią 25 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
    
 • Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
   
 • Okres świadczeniowy jest liczony od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
   

* - Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej:
e-mail: ochota.swiadczenia@um.warszawa.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Plac Narutowicza wyb 2018 karta um war Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ochota (na dzień 5 lipca 2 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne