Wydarzenia

Mapa akustyczna m.st. Warszawy
12 października 2017

Serdecznie zapraszamy na prezentację najnowszej edycji kompletu opracowań składających się na Mapę akustyczną m.st. Warszawy.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, które zostały zaimplementowane do prawa krajowego, tj. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Warszawa jako aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska, tj. sporządza mapę akustyczną.

 

Mapa akustyczna m.st. Warszawy tworzona jest w cyklu 5-letnim, a pierwsza powstała w roku 2007. Aktualna mapa została sporządzona na podstawie danych wejściowych zgromadzonych w latach 2014 – 2016 i jest dostępna na stronie www. mapa akustyczna.um.warszawa.pl

W oparciu o mapy akustyczne, sporządzane są programy ochrony środowiska przed hałasem.

 

Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

  informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;

  opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;

  tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

Spotkania z mieszkańcami, podczas których będziemy rozmawiać o klimacie akustycznym miasta, odbędą się 18 i 24 października 2017 w Centrum Kreatywności Targowa mieszczącym się przy ul. Targowej 56.

Zapraszamy również dzieci, na które będzie czekał kącik zabaw, a w nim książeczki, kolorowanki, układanki i zabawki.

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ochocki urwis Zima w mieście 2018 zus jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW