Wydarzenia

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
14 września 2018

W terminie do dnia 21 września 2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Osoby zainteresowane pracami w  obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgłaszają się do jednego z komitetów wyborczych.
Komitety wyborcze, ich nazwy, oraz siedziby i dane kontaktowe znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:

Komitety wyborcze partii politycznych

Komitety Warszawa

Urząd Dzielnicy Ochota prowadzi również zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, ale tylko w charakterze uzupełnienia, tzn. pierwszeństwo w uzupełnianiu składów komisji maja komitety wyborcze. W sytuacji gdy komitety wyborcze nie zgłoszą odpowiedniej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, skład komisji będzie uzupełniany o osoby, które zgłosiły się do Urzędu Dzielnicy. Zgłoszenia przyjmowane są na druku określonym przez PKW, który można pobrać TUTAJ lub uzyskać i złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w informacji.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny;

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c) zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu

  Osoby będące w stosunku do kandydata: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego, albo osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia, mogą być członkami obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na obszarze:

  • Innej jednostki samorządu terytorialnego, niż ta, w której kandydują osoby z nimi spokrewnione, albo
  • tej samej jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety to:
- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł;
- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł;
- dla członków obwodowych komisji wyborczych 300 zł.

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
czysta ochota ETO wyb 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy Lato w mieście 2019 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII Odpady komunalne