Struktura urzędu

Wydział Zasobów Lokalowych
ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 57 83 613
fax: 22 895 00 71

Naczelnik
Elżbieta Zackiewicz
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. utrzymanie, eksploatowanie i dysponowanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy;
 2. realizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie gospodarki lokalowej;
 3. zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobu lokalowego;
 4. opracowywanie planów w zakresie środków finansowych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy;
 5. przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału;
 6. przygotowywanie przetargów i konkursów na najem lokali użytkowych, 7)prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
 7. nadzorowanie i współpraca z ZGN, administratorami i innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działań Wydziału, w tym rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących ich działalności;
 8. współpraca z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych;
 9. na podstawie udzielonych pełnomocnictw rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe, przyznanie ulg w opłatach zaległych za użytkowanie lokali;
 10. prowadzenie spraw dotyczących spadków nabytych przez m.st. Warszawa i Skarb Państwa, w tym związanych z długami spadkowymi, gdy w skład masy spadkowej wchodzi:
  • prawo własności do nieruchomości lokalowej,
  • ograniczone prawo do nieruchomości lokalowej;
 11. prowadzenie ewidencji nabytych w drodze spadku praw;
 12. powierzanie ZGN zarządzania gminnym zasobem lokalowym, położonym na obszarze Dzielnicy, oraz zarządzania terenami i obiektami położonymi na obszarze Dzielnicy, nie przekazanymi innym podmiotom.

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – ZGN.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

 

 

 

 

 

 •  

   

  KALENDARZ WYDARZEŃ
  Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30
  czysta ochota ETO wyb 2019 Sesja Rady Dzielnicy m.st. Warszwy Lato w mieście 2019 jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII Odpady komunalne