Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Szanowni Państwo,

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy przypomina, że Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń, obowiązani są do wniesienia do dnia 31.05.2017 r. na konto bankowe Urzędu Dzielnicy Ochota, opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń.

Z obowiązku wniesienia powyższej opłaty, wyłączeni są ci Przedsiębiorcy, którzy dokonali wpłaty jednorazowej za cały 2017 r.

Obowiązek opłaty wynika z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Nieuiszczenie opłaty w określonym w ustawie terminie skutkuje utratą zezwoleń.

Poniżej podajemy numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za korzystanie z zezwoleń:

98 1030 1508 0000 0005 5002 4195

na dowodzie wpłaty należy podać adres i rodzaj placówki, której opłata dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

 

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-pr-0

 

 

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży dostępny

www.um.warszawa.pl/sites/default/files/oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_11.pdf

 

W celu obliczenia wysokości opłaty można skorzystać ze specjalnego kalkulatora               on – line, który znajduje się pod adresem:  https://kalkulatoralkoholi.um.warszawa.pl/default.aspx   

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Ochocki urwis Lato w mieście jeden numer 500+ prawo Plany zagospodarowaniaII toalety Odpady komunalne MPW