Pomoc psychologiczna i samopomoc dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia

W związku z pandemią koronawirusa pomoc psychologiczna i samopomoc dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym udzielana jest w formie zdalnej:

1.   Konsultacje indywidualne: wtorki godz. 16-18

2. Spotkania grupy wsparcia: wtorki w godz. 18 - 21.

 

Kontakt telefoniczny pod nr: 607 382 640 

Kontakt email: krusiniakkatgmail [dot] com

Kontakt skayp nik krusinia