Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - Ochockie Porozumienie Organizacji Pozarządowych