Projekt „Inwestycja w przyszłość”

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy we współpracy z Urzędami Dzielnic - Bielany, Ursus, Praga Południe, Targówek oraz Powiatami – garwolińskim, grójeckim, mińskim, zwoleńskim oraz gminą Siennica i firmami - Syntea, BI Architects, Arcus realizuje projekt, który ma na celu podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego:
- dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie)

- staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy,
- oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

Wartość całkowita projektu: 12354303.5 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 11022813.5 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.3.1
Okres realizacji: 1 września 2017 r. - 30 sierpnia 2019 r.