Sylwia Mróz

Sylwia Mróz
Kadencja
VII
Stanowisko
Przewodniczący(a) Rady Dzielnicy
Telefon
+48 727 291 592
E-mail
biuro [at] sylwiamroz.pl

Nazywam się Sylwia Mróz.
Ochocianka - od urodzenia związana z dzielnicą. Jestem absolwentką pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Byłam uczestniczką XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej.
Pracuję w publicznej służbie zdrowia. Byłam inicjatorką akcji #przytulMiś w warszawski pogotowiu ratunkowym – zbieraliśmy pluszowe misie dla najmłodszych pacjentów i świadków wypadków w Stolicy. Od 2010 roku jestem radną Dzielnicy Ochota. W Radzie w kadencji 2014-2018 przewodniczyłam Komisji Oświaty Wychowania i Sportu. Działam aktywnie przy tworzeniu budżetu partycypacyjnego, w którym mieszkańcy naszej dzielnicy mogą bezpośrednio decydować o sposobie wydatkowania środków publicznych i zgłaszać swoje pomysły biorąc czynny udział w kształtowaniu swojego miejsca zamieszkania i otoczenia. Od 2011 roku jestem członkiem Rady Społecznej działającej w SZPZLO Warszawa-Ochota, w 2014 roku zostałam powołana na Przewodniczącą Rady Społecznej. W nowej kadencji zostałam wybrana Przewodniczącą Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy W Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, w Oddziale Ochota pełnię funkcję Sekretarza.
Mając na uwadze dobro wspólne jakim są tereny zielone w mieście a szczególnie w miejscu zamieszkania, od wielu lat wspieram prace związane z konkursem „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Moje pasje to dobra książka, fotografia i sport (rugby, pływanie, sporty zimowe). Stawiam na aktywny tryb życia, zachęcam przyjaciół do prowadzenia zdrowego, sportowego stylu. Przyjmuję mieszkańców w I poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota, pok. 114 - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - 727 291 592.

Jestem również na:

Dyżury
Miejsce

Urząd Dzielnicy Ochota
pok.: 115

Termin

Przyjmuję mieszkańców w I poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota, pok. 115 - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - 727 291 592.