Agata Solecka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA na Uczelni Łazarskiego.
Przez wiele lat pracowała w Wydawnictwie Lekarskim PZWL na stanowiskach wydawcy, redaktora naczelnego, pełniła także funkcję członka Zarządu. Obecnie prowadzi działalność edukacyjną i konsultacyjną dla środowiska medycznego.

Od urodzenia jest związana z rejonem Starej Ochoty... Jako członkini i wolontariuszka Stowarzyszenia Dobra Wola wspiera osoby niepełnosprawne oraz seniorów. Jest instruktorką turystyki rowerowej i propagatorka aktywnego trybu życia.. Mężatka. Ma dorosła córkę.

Dyżury
Miejsce

W umówionym wcześniej terminie pod numerem tel. 502 796 047.