Krzysztof Wojciechowski

Urodziłem się w 1989 roku w Warszawie. Z Ochotą jestem związany od dzieciństwa. W 2013 roku ukończyłem studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a rok później studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Przez dwa lata pracowałem jako nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie w szkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Aktualnie pracuję w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dyżury
Miejsce

W umówionym wcześniej terminie pod numerem tel. 728 804 944.