Referat kancelaryjny

Do zakresu działania Referatu Kancelaryjnego wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

1)        obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej zgodnie z zasadami przyjętymi w Urzędzie oraz organizacja i monitorowanie obiegu korespondencji w Urzędzie Dzielnicy;

2)        wywieszanie i nadzór nad terminowością zawiadomień, obwieszczeń, ogłoszeń sądowych, komorniczych i innych oraz prowadzenie ich rejestru;

3)        wykonywanie doręczeń zastępczych;

4)        obsługa zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości  rzeczowej i miejscowej Urzędu Dzielnicy jako II linii wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.