Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
e-mail: ochota [dot] swiadczeniaatum [dot] warszawa [dot] pl

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, wchodzącego w skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  2. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  4. planowanie budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, nadzór nad prowadzeniem niezbędnej dokumentacji i rejestrów oraz ewidencją świadczeń w programie komputerowym;
  5. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i innych należących do kompetencji Referatu;
  7. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz innymi instytucjami w ramach realizacji zadań.

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.00