Rodzina 500+

Gdzie złożyć wniosek na Ochocie

 Tradycyjnie w formie papierowej w Punkcie Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+:

  • Urząd Dzielnicy Ochota (Wydział Obsługi Mieszkańców) ul. Grójecka 17a tel. tel.: 22 57 83 500,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przemyska 11 tel.: 22 822 11 24
  • W gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobkach na terenie dzielnicy
  • Więcej informacji tu: http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/
     

Jeśli ubiegasz się o 500 zł na jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie (do 18 r. ż), masz złożoną sytuację rodzinną, udaj się do Punktu Przyjmowania Wniosków Rodzina 500 + w swoim Urzędzie Dzielnicy.

ULOTKA INFORMACYJNA