Zespół Sportu i Rekreacji

ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel.: 22 822 28 61
e-mail: ochota [dot] sportat[0]um [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Kierownik
Joanna Pawłowska-Koper

Zakres działań:
Do zakresu działania Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 2. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań Zespołu;
 3. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji;
 5. współpraca z OSiR w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;
 6. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
 7. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
 8. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 9. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Przy pomocy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – OSiR.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Adres źródłowy: http://www.urzadochota.waw.pl/zespol-sportu-i-rekreacji

Załączniki
 • [0] http://www.urzadochota.waw.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif