Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Lokali Użytkowych

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Lokali Użytkowych, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. eksploatowanie i dysponowanie użytkowym zasobem lokalowym;
 2. przeznaczanie lokali użytkowych do najmu;
 3. prowadzenie postępowań w zakresie przygotowywania konkursów i przetargów na najem lokali użytkowych;
 4. udział w pracach komisji przetargowej i konkursowej;
 5. przygotowywanie projektów stanowisk Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru najemcy lokalu użytkowego;
 6. przygotowywanie dla Zarządu Dzielnicy prowadzenia postępowań w zakresie wypowiadania i nawiązywania najmu oraz zmian warunków najmu;
 7. nadzór nad obsługą finansową lokali użytkowych w zakresie pobierania czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców oraz nadzór nad czynnościami związanymi z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy;
 8. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie zmiany przeznaczenia lokali z użytkowego na mieszkalny;
 9. prowadzenie ewidencji lokali użytkowych i ich najemców oraz przygotowywanie wszelkich sprawozdań i analiz z zakresu gospodarowania lokalami użytkowymi;
 10. przygotowywanie dokumentacji związanej w wynajęciem lokalu poza konkursem;
 11. współpraca z administratorem zasobu w sprawach zawarcia umów najmu lokali użytkowych;
 12. analiza zgłaszanych potrzeb remontowych lokali użytkowych.