Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zieleni

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zieleni wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów; decyzji wymierzających kary za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  2. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości w dzielnicowych parkach i skwerach;
  3. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji zezwalających na usuwanie drzew lub krzewów;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku zniszczenia terenów zieleni albo usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  5. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na bieżącą konserwację drzew na terenach osiedlowych;
  6. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na uzupełnienie wyposażenia dzielnicowych parków i skwerów;
  7. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni administrowanych przez Wydział;
  8. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na bieżącą konserwację zbiorników wodnych położonych na terenie parków dzielnicowych;
  9. obsługa administracyjna i finansowa nadzorowanych zadań;
  10. realizacja zadań z zakresu rolnictwa, w tym opinie dotyczące wyłączania gruntów z produkcji rolnej.