Wieloosobowe Stanowisko Pracy – Sekretariaty Burmistrza i Zastępców Burmistrza

ul. Grójecka 17A, Warszawa

Zakres działań:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy – Sekretariaty Burmistrza i Zastępców Burmistrza wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną posiedzeń Zarządu Dzielnicy, a w szczególności:
  • kompletowanie materiałów na posiedzenia Zarządu Dzielnicy,
  • sporządzanie protokołów z obrad,
  • sporządzanie wyciągów z protokołów i przekazywanie ich merytorycznym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy;
  • prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Burmistrza i zastępców Burmistrza;
 2. prowadzenie terminarza spotkań z interesantami i przedstawicielami instytucji;
 3. udzielanie odpowiedzi na pisma.