Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla dzielnicy

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa - adres do korespondencji
tel.: 22 57 83 513 , 22 57 83 507 , 22 57 83 444
fax: 22 895 00 70
ul. Tarczyńska 21, Warszawa
e-mail: ochota [dot] wagatum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Zbigniew Landowski

Zakres działań:

Zadania: Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem lokalami, w których mieści się Urząd Dzielnicy i delegatury;
  2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział;
  3. zapewnienie zaopatrzenia;
  4. zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej;
  5. zapewnienie obsługi transportowej;
  6. zapewnienie obsługi technicznej;
  7. Nadzór nad realizacją ochrony przeciwpożarowej;
  8. zapewnienie obsługi administracyjnej i warunków techniczno-materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych w wyborach i referendach ogólnokrajowych na terenie Dzielnicy.

Godziny pracy: 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Wzory wniosków do pobrania ---> LINK