Wydział Budżetowo-Księgowy

Wydział Budżetowo-Księgowy

ul. Grójecka 17A, Warszawa
pok.: Kasa urzędu - Parter
e-mail: ochota [dot] ksiegowosc-budzetatum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Główny Księgowy
Krzysztof Margis

Zakres działań:
Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 

 1. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
 3. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
 4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;
 5. prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy;
 6. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
 7. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:

 • Wymiar podatku: 22 57 83 486, 22 57 83 481, 22 57 83 644, 22 57 83 646
 • Księgowość: 22 57 83 491,  22 57 83 662
 • Podatek od nieruchomości – osoby prawne:  22 57 83 626

Podatek od nieruchomości:
Wymiar podatku: 22 57 83 486, 22 57 83 6 44, 22 57 83 646
Księgowość: 22 57 83 491, 22 57 83 612

Podatek od środków transportowych:
Wymiar i księgowość: 22 57 83 612

Wieczyste użytkowanie gruntu:
Księgowość: 22 57 83 557, 22 57 83 653

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Wymiar i księgowość: 22 57 83 484, 22 57 83 449

Godziny pracy:

 • 8:00 - 16:00

Kasy czynne:

 • pon. 8:00 - 18:00
 • wt. - pt. 8:00 - 16:00