Wydział Prawny dla dzielnicy

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 578 34 66, 22 578 35 79
fax: 22 578 34 73
e-mail: ochota [dot] wpratum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Marek Ratyński
tel.: 22 578 34 66, 22 578 35 79

Zakres działań:
Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. obsługa prawna Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Wydziałów dla Dzielnicy oraz Delegatur, a w szczególności wydawanie opinii prawnych w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.,) – zwaną dalej ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicy na podstawie statutu Dzielnicy oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Wydziałów dla Dzielnicy na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika, z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego, a także w sprawach związanych z organizacją Urzędu Dzielnicy;
  2. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach należących do zakresu działania Dzielnicy na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w sprawach przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie statutu Dzielnicy oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy, a także w sprawach przekazanych do realizacji Członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Wydziałów dla Dzielnicy na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta, zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika oraz w sprawach dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy z zastrzeżeniem zadań Biura Prawnego.

Godziny pracy:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00