Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Przygotowania, transportu oraz dystrybucji 300 paczek żywnościowych

"Ochockie spotkanie w Niedzielę Palmową" - unieważnienie

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychologa/specjalistę psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

Zapytanie Ofertowe w sprawie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie koordynowania Projektu „Szacunek i pomoc” adresowanego do środowisk kombatanckich z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zapytanie Ofertowe w sprawie realizacji programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym – wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia

Zapytanie Ofertowe dot. realizacji zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi i bezdomnymi bytującymi na terenie Dzielnicy Ochota w 2020 roku

Dostawa urządzeń komputerowych do Urzędu Dzielnicy Ochota

Usługa serwisowa kserokopiarek oraz naprawa maszyn biurowych