Dobudowa fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od ul. Reja do kładki przy ul. Wawelskiej

Tytuł
Dobudowa fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od ul. Reja do kładki przy ul. Wawelskiej
Numer postępowania
28/2019 OCH-WZP.271.26.2019.MMA
Tryb postępowania
Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp
Telefon
22 578-35-60
E-mail
mmalchar [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia