Tytuł
Naprawa i wyrównanie alejek z nawierzchni mineralnej, kostki i płyt chodnikowych na terenie Skweru Sue Ryder i Zieleńca Wielkopolski
Numer postępowania
26/2019 OCH-WZP.271.26.2019.MMA
Tryb postępowania
Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp
Telefon
22 578-35-60
E-mail
mmalchar [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia