Treść

Dokumentacja projektowa w postępowaniu na Remont pomostu widokowego znajdującego się w Parku Szczęśliwice w Warszawie (Nr postępowania: 20/2019 OCH-WZP.271.21.2019.KSI) dostępna jest pod poniższym linkiem:

 https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/RLNLFtw2MFnaGSs

 

Numer postępowania
(20/2019 OCH-WZP.271.21.2019.KSI)
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej kwot wynikających z art 11 ust. 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia
201 625,43
Telefon
(22) 57-83-561
FAX
(22) 65-90-791
E-mail
ochota.zamowienia [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
Data wprowadzenia
SIWZ (1.61 MB)
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia