Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

                                                     UWAGA !

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, że 31 stycznia 2020 r., upływa termin do złożenia oświadczenia
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w 2019 r. oraz wniesienia pierwszej raty opłaty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej - w sekcji "DO POBRANIA".

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń